Dovolenka

14.6.2016 – 21.6.2016 Dovolenka

Akútne stavy zastupuje MUDr. Račková kožná ambulancia Poliklinika Senica

Ambulancia bude opätovne ordinovať od 22.6.2016